Litt Sophie | Bli medlem
Littsophieskillings 1845

Bli medlem

Hver måned vil du få tilsendt en bok i posten, plukket ut av meg, så leser vi den samtidig. Jeg vil dele notater med deg, tanker med deg, og hvorfor jeg tror boken vil være viktig for deg. Bøkene jeg velger ut vil være alt fra selvhjelpsbøker jeg føler har hjulpet meg, til gode skjønnlitterære romaner og novellesamlinger som har gjort sterkt inntrykk på meg.

KR 299 PR. MND